โรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลัง ทำอันตรายต่อหลอดเลือด เส้นประสาท ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีอาการปวดร้าว หรืออาการชาในบริเวณที่เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง
กระดูกสันหลัง แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ 5 ส่วนคือ ส่วนคอ ส่วนอก ส่วนเอว ส่วนกระเบนเหน็บ และส่วนก้นกบ โดยมีหมอนรองกระดูกสันหลัง คั่นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละชิ้น ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกาย และเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มักจะเกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูก เนื่องจากมีการลดลงของน้ำที่เป็นส่วนประกอบภายใน ทำให้การรับแรงและกระจายน้ำหนักทำได้ไม่ดี ทำให้แรงส่งผ่านไปที่ส่วนต่าง ๆ ของกระดูกสันหลังมากกว่าปกติ มีผลทำให้เกิดการเสื่อมของกระดูกสันหลังในบริเวณต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งร่างกายก็มีการปรับสภาพโดยการพยายามสร้างกระดูกเสริมตามบริเวณข้อต่อ หรือส่วนอื่น ๆ ของกระดูกสันหลังที่มีการเคลื่อนไหว จึงเกิดเป็นกระดูกงอกขึ้นมาตามส่วนต่าง ๆ ของกระดูกสันหลัง และเมื่อสูงวัยมากขึ้นกระดูกงอกก็จะยาวเพิ่มมากขึ้นไปด้วย”

อย่างไรก็ตาม สำหรับอาการของโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลังนั้น ขณะเกิดกระดูกงอกจะไม่แสดงอาการใด ๆ จนกระทั่งกระดูกงอกนั้น งอกไปทำอันตรายต่อหลอดเลือด เส้นประสาท ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้น ทำให้มีอาการปวดร้าว หรืออาการชาในบริเวณที่เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง เช่น ถ้ากระดูกงอกที่บริเวณกระดูกต้นคอ ก็จะกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน จะทำให้มีอาการปวดร้าวลงแขน ร่วมกับ ชาปลายนิ้วมือ ถ้ารุนแรงทำให้แขนอ่อนแรงได้ หรือถ้ากระดูกงอกไปกดเบียดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็ทำให้สมองขาดเลือด เกิดอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตได้

ถ้ากระดูกงอกที่บริเวณส่วนเอว ไปกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขา จะมีอาการปวดร้าวลงขา ชาปลายเท้าหรือด้านข้างของหน้าแข้ง มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินลำบากเกิดอาการคล้ายเป็นอัมพาต ถ้ากระดูกงอกบริเวณเอวที่งอกออกทางบริเวณด้านหน้า มีลักษณะแหลมคมก็สามารถทำให้ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง ที่วางตัวอยู่หน้าต่อกระดูกสันหลัง ฉีกขาด เลือดออกในช่องท้อง อาจช็อกหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากการวิจัยพบว่า ความยาวของกระดูกงอกที่ยื่นออกมาทางด้านหน้ามีความยาว เฉลี่ย 3.47 มิลลิเมตร กระดูกงอกที่ยาวที่สุดที่เคยพบ คือ 10.35 มิลลิเมตร

ส่วนการป้องกันการเกิดกระดูกงอกนั้น ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อที่อยู่รอบ ๆ กระดูกสันหลัง รวมทั้งหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ เช่น อาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีนจากเนื้อสัตว์ และไขมันจากปลา ซึ่งมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยบำรุงเส้นเอ็น เนื้อเยื่อยึดต่อ ที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อ ที่ช่วยพยุงกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก อีกด้วย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม เนื่องจากทำให้ร่างกายขับแคลเซียม ไม่ควรดื่มชา กาแฟในปริมาณมาก รวมถึงอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดอุดตัน ไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ กระดูก หรือหมอนรองกระดูกได้อย่างเพียงพอ