Category :Technology News

ผู้ให้บริการดาวเทียม OneWeb ได้เกิดภาวะล้มละลายอย่างเป็นทางการ ความเป็นเจ้าของได้โอนไปยัง บริษัท ใหม่โดยมีผู้ถือหุ้นหลักในขณะนี้คือรัฐบาลสหราชอาณาจักรและกลุ่ม บริษัท อินเดีย Bharti Global Ltd.

Virgin Hyperloop ได้ทดลองเดินทางกับผู้โดยสารครั้งแรกในทะเลทรายเนวาดา แนวคิดการขนส่งแห่งอนาคตเกี่ยวข้องกับพ็อดภายในท่อสุญญากาศที่บรรทุกผู้โดยสารด้วยความเร็วสูง

ภารกิจทั่วโลกเพื่อค้นหาวัคซีนสำหรับโควิด -19 จนถึงขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางคลินิก แต่การผลิตและการจัดจำหน่ายยังต้องได้รับการพิจารณา

Huawei P40 Pro Plus ขาดสิ่งที่ผู้ใช้ Android ในปัจจุบันน่าจะพิจารณาว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Play Store

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในปัจจุบันนี้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจนแล้วว่าในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2021 นั้นจะมีการเร่งพัฒนาอย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจากตอนนี้ โลกของเรายังไม่มีวัคซีน การรักษาเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จึงทำให้ในปัจจุบันนี้นั้น จึงมีการเปิดเผยและเร่งพัฒนาจากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องและมาช่วยได้อย่างน่าสนใจที่สุดอีกด้วย