ผู้ให้บริการดาวเทียม OneWeb ได้เกิดภาวะล้มละลายอย่างเป็นทางการ ความเป็นเจ้าของได้โอนไปยัง บริษัท ใหม่โดยมีผู้ถือหุ้นหลักในขณะนี้คือรัฐบาลสหราชอาณาจักรและกลุ่ม บริษัท อินเดีย Bharti Global Ltd.