Tags : เทคโนโลยีทางการแพทย์

ภารกิจทั่วโลกเพื่อค้นหาวัคซีนสำหรับโควิด -19 จนถึงขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางคลินิก แต่การผลิตและการจัดจำหน่ายยังต้องได้รับการพิจารณา

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในปัจจุบันนี้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจนแล้วว่าในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2021 นั้นจะมีการเร่งพัฒนาอย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจากตอนนี้ โลกของเรายังไม่มีวัคซีน การรักษาเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จึงทำให้ในปัจจุบันนี้นั้น จึงมีการเปิดเผยและเร่งพัฒนาจากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องและมาช่วยได้อย่างน่าสนใจที่สุดอีกด้วย